Prohlášení o ochraně osobních údajů – Sociální sítě

1 Úvod

 

Jsme rádi, že máte zájem o naše kanály na sociálních médiích a o naši společnost. Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Respektujeme zákonná ustanovení o ochraně údajů a bezpečnosti údajů.

 

Musíme proto dodržovat obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), německý spolkový zákon o ochraně osobních údajů (Bundesdatenschutzgesetz – BDSG) a německý zákon o telemédiích (Telemediengesetz – TMG).

 

Níže naleznete informace o tom, které osobní údaje shromažďujeme při poskytování této služby a jak s těmito údaji nakládáme.

 

2 Odpovědná strana / Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

 

Společnost Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf ("my", "nás" nebo "Společnost Henkel") je stranou odpovědnou za zpracování údajů potřebných k poskytování služby a jak je popsáno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

 

Mějte prosím na paměti, že naše přítomnost na sociálních médiích vede k dalšímu zpracování vašich osobních údajů příslušným poskytovatelem sociálních médií, které se nemusí nutně omezovat na vaši interakci s námi nebo na naši přítomnost na sociálních médiích. V tom případě (zejména s ohledem na technické možnosti využití naší přítomnosti na sociálních médiích) odkazujeme na prohlášení o ochraně osobních údajů příslušného poskytovatele sociálních médií na:

Pokud by naše přítomnost na sociálních médiích byla propojena s jinými webovými stránkami nebo online obsahem, pak platí prohlášení o ochraně osobních údajů těchto služeb.

 

Můžete se obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů pana Franka Liebiche na adrese Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, D 40191 Düsseldorf nebo na Datenschutz[at]henkel.com.

 

3 Obecné zpracování údajů

 

3.1 Komunikace s námi / Řízení komunity

 

Pravidelně dostáváme soukromé zprávy s obsahem, který nás přímo oslovuje. Pokud nás kontaktujete soukromou zprávou, například s dotazem na produkt, který jsme prezentovali na naší sociální síti, pro zodpovězení Vašeho dotazu použijeme Vaše jméno, případně Vaše uživatelské jméno a další údaje, které jste poskytli v rámci Vašeho dotazu.

 

Zpracování je založeno na zákonných ustanoveních, která nám umožňují zpracovávat osobní údaje, pokud je to nezbytné pro zodpovězení Vašeho dotazu (např. čl. 6 odst. 1 b) GDPR) nebo z důvodu našeho oprávněného zájmu poskytnout Vám požadované informace (čl. 6 odst. 1 f) GDPR).

 

Po zodpovězení dotazu odstraníme Váš dotaz a všechny informace do jednoho roku od konce kalendářního roku, ve kterém byl dotaz zodpovězen.

 

Kromě toho shromažďujeme komentáře a další obsah, které jsou zveřejněné na Henkel sociálních médiích a v dalším veřejném prostoru platforem sociálních médií, které nás přímo oslovují nebo se k nám vztahují jiným způsobem (např. obsah uvádějící produkt společnosti Henkel), abychom mohli reagovat na příslušný obsah. V závislosti na druhu obsahu pak můžeme adekvátně reagovat. Můžeme se například obrátit na autora, abychom mu pomohli s používáním našich produktů, mohli poskytovat zpětnou vazbu a reagovat na recenze při zlepšování našich produktů. Vytváříme také zprávy týkající se výkonu určitého obsahu, včetně lajků a příspěvků s ním souvisejících, abychom se mohli učit a zlepšovat naši práci s veřejností.

 

Zpracování těchto údajů je založeno na zákonných ustanoveních, která nám umožňují zpracovávat osobní údaje na základně našeho oprávněného zájmu přiměřeně reagovat na veřejnou komunikaci, která se nás týká (čl. 6 odst. 1 f) GDPR).

 

Obsah, který jste zveřejnili na naší sociální síti nebo v dalším veřejném prostoru platforem sociálních médií můžete odstranit stejným způsobem jako jakýkoli z vašich příspěvků na platformě. Vyhrazujeme si také právo občas z našich sociálních médií mazat starší komentáře. Pokud si přejete kdykoli odstranit obsah z našich sociálních médií, zašlete nám e-mail na výše uvedenou adresu.

 

3.2 Komunita - funkce

 

Můžete si vybrat z různých funkcí, které nabízíme na našich sociálních médiích pro komunikaci s ostatními uživateli, jako například zveřejnění komentáře, zanechání komentáře, lajkování nebo sdílení komentáře.

 

Chtěli bychom zdůraznit, že tato část je veřejná a proto můžou ostatní uživatelé vidět všechny informace, které zveřejníte nebo poskytnete při registraci. Nemůžeme ovlivňovat způsob, jakým budou ostatní uživatelé tyto informace zpracovávat. Zejména nemůžeme zabránit ostatním v odesílání zpráv.

 

Všechny údaje, které poskytujete v rámci funkcí Komunity zpracováváme, abychom zajistli správné fungování těchto funkcí. Bez těchto údajů nejsme schopni nabízet funkce Komunity. Zpracování těchto údajů vychází ze zákonných ustanoveních, která nám umožňují zpracovávat osobní údaje, pokud je to nezbytné pro poskytování našich služeb nebo pro plnění smlouvy (např. § 15 odst. 1 TMG; Článek. 6 odst. 1 b) GDPR), nebo protože to představuje oprávněný zájem zajistit snadné a efektivní používání našich funkcí (čl. 6 odst. 1 f) GDPR).

 

3.3 Sledování sektoru

 

Sledujeme příspěvky související s obchodními sektory, ve kterých působíme (konkrétně Kosmetika, Adhezivní technologie a Praní a péče o domácnost). Za tímto účelem shromažďujeme obsah zveřejňovaný ve veřejném prostoru platforem sociálních médií související s těmito obchodními sektory (např. obsah, ve kterém se diskutuje nebo prezentuje kosmetický přípravek nebo prací prostředek).

 

Obsah související s podnikatelskými sektory bude uložený a posouzený, aby bylo možné získat přehled o veřejné diskusi o těchto obchodních odvětvích. Získané poznatky využijeme ke zlepšení naší vlastní veřejné komunikace a uvedeme ji do souladu s veřejnou diskusí. Zpracování těchto údajů je založené na zákonných ustanoveních, která nám umožňují zpracovávat osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu zlepšit naši veřejnou komunikaci tím, že ji sladíme s veřejnou diskusí. (čl. 6 odst. 1 f) GDPR).

 

Obsah shromážděný ve veřejném prostoru platforem sociálních médií smažeme z našich systémů rok po jeho získání. Pokud si kdykoli budete přát smazat obsah z našich sociálních médií, pošlete nám email na výše uvedenou adresu.

 

3.4 Loterie a další soutěže

 

Občas prostřednictvím naší přítomnosti na sociálních médiích nabízíme loterie a další soutěže. Pokud se budete chtít zúčastnit, budete požádáni o uvedení identifikačních a kontaktních údajů (např. jméno, datum narození, adresu, e-mailovou adresu atd.; pro soutěž mohou být potřebné další informace, například odpověď na kvíz, fotografie nebo výsledek online hry). Tyto informace používáme pro řádné provedení loterie nebo soutěže, a pokud je to nutné pro právní obhajobu nebo pro odhalení zneužití.

 

Další informace najdete v podmínkách účasti pro každou loterii / soutěž. Pokud jste nám dali souhlas s účastí na loterii / soutěži, použijeme Vaše informace pro účely uvedené v prohlášení o souhlasu.

 

Zpracování údajů je založené na zákonných ustanoveních, která nám umožňují zpracovávat osobní údaje, pokud je to nutné pro řádné provedení loterie / soutěže (např. čl. 6 odst. 1 b) GDPR), protože jste nám dali souhlas (čl. 6 odst. 1 a) GDPR) nebo protože máme oprávněný zájem zabránit podvodům nebo zajistit účinnou právní obhajobu (čl. 6 odst. 1 f) GDPR).

 

Doba uchování údajů bude zahrnutá do příslušného prohlášení o ochraně údajů pro každou loterii / soutěž.

 

3.5 Pozvánka na akce

 

Na naší Fanouškovské stránce příležitostně oznamujeme události, které mohou vyžadovat registraci. Pokud se zaregistrujete na některou z našich akcí, budeme zpracovávat údaje, které nám při registraci poskytnete, jako je Vaše jméno, adresa, kontaktní údaje (telefonní číslo a emailová adresa) a další informace nezbytné pro realizaci akce (např. pro vytvoření seznamu hostů, akreditaci, kontrolu vstupu, plánování místnosti a cateringu) a/nebo informace nezbytné pro zaslání pozvánky a informací o dané akci. Kromě toho můžeme Vaše informace použít k odhalení zneužití a pro naši právní obhajobu.

 

Zpracování údajů je založeno na zákonných ustanoveních, která nám umožňují zpracovávat osobní údaje, pokud je to nezbytné pro registraci a účast na akci (čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR) nebo proto, že máme oprávněný zájem předcházet podvodům nebo zajišťovat účinnou právní obhajobu (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

 

Pokud se zaregistrujete na akci, vaše registrační údaje smažeme do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém se událost konala.

 

3.6 Chatbot

 

Na našich sociálních médiích může fungovat chatbot. Chatbot je možné používat bez sdílení osobních údajů. V případě, že při používání chatbotu zadáte do textového pole osobní údaje, Vaše údaje použijeme pouze k zodpovězení Vašeho dotazu. Pokud Váš dotaz uložíme pro interní kontrolní proces, Vaše osobní údaje předtím smažeme.

 

Zpracování údajů je založené na zákonných ustanoveních, která odůvodňují zpracování osobních údajů nezbytných k zodpovězení Vašeho dotazu (čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR) nebo v případě oprávněného zájmu zabránit podvodům nebo zajistit účinnou právní obhajobu (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

 

Pokud jste nesouhlasili s delší dobou uchovávání údajů, např. v rámci našeho řízení vztahů se zákazníky, budeme Vaše údaje uchovávat tak dlouho, jak je potřeba pro splnění výše uvedených účelů nebo tak dlouho, jak je to nutné pro splnění zákonné povinnosti uchovávat údaje.

 

3.7 Test výrobku

 

Možná jste poskytli své kontaktní údaje a svou adresu při účasti na testech produktů, které jsme prováděli na sociálních médiích. Vaše údaje použijeme pro účely provedení testu produktu.

 

Vaše údaje nebudeme předávat žádné třetí straně, pokud to nebude za účelem provedení testu produktu.

 

Zpracování a použití Vašich údajů je založeno na zákonných ustanoveních, která odůvodňují tyto operace na základě toho, že zpracování je nezbytné pro provedení testu výrobku, kterého se účastníte (čl. 6 odst. 1 b) GDPR).

 

Pokud jste nedali souhlas k delší době uchování, např. v rámci řízení našich vztahů se zákazníky, budeme údaje uchovávat pouze po dobu nutnou pro splnění výše uvedeného účelu nebo tak dlouho, jak je požadováno v případě, že se na ně vztahuje zákonná povinnost uchovávání.

 

3.8 Průzkumy

 

Možná jste při účasti v průzkumu poskytli své kontaktní údaje, například svou e-mailovou adresu. Vaše údaje použijeme pro účely provádění průzkumu.

 

Vaše údaje nebudeme předávat žádné třetí straně, pokud to nebude za účelem provedení průzkumu.

 

Zpracování a použití vašich údajů je založeno na zákonných ustanoveních, která odůvodňují tyto operace na základě toho, že máme převažující oprávněný zájem používat Vaše odpovědi v průzkumu, kterého jste se zúčastnili (čl. 6 odst. 1 f) GDPR).

 

Pokud jste nedali souhlas k delší době uchování, např. v rámci řízení našich vztahů se zákazníky, budeme údaje uchovávat pouze po dobu nutnou pro splnění výše uvedeného účelu nebo tak dlouho, jak je požadováno v případě, že se na ně vztahuje zákonná povinnost uchovávání.

 

4 Předávání osobních údajů

 

K zveřejnění vašich osobních údajů dochází v následujících případech:

  • Osobní údaje budou poskytnuté orgánům činným v trestním řízení, v případě potřeby pak poškozeným třetím stranám, pokud je to nutné pro vyšetření nezákonného použití nebo zneužití našich služeb. K tomu však dochází pouze v případě, že existují konkrétní náznaky nezákonného použití nebo zneužití. Zpřístupnění údajů může proběhnout také pokud to povede k prosazení podmínek používání našich služeb nebo jiných dohod nebo v případě potřeby k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků. Naším oprávněným zájmem pro zpracování je zajištění řádného fungování naší přítomnosti na sociálních médiích a uplatnění, výkon nebo obhajoba právních nároků. Ze zákona jsme také povinni poskytovat informace určitým vládním úřadům. Jedná se o orgány činné v trestním řízení, orgány veřejné správy, které stíhají správní přestupky sankcionované pokutami a daňové úřady. Naším oprávněným zájmem pro zpracování je předcházet zneužití, stíhat trestné činy a uplatňovat, vykonávat nebo obhajovat právní nároky (např. čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR)
  • Při plnění našich služeb se musíme spolehnout na společnosti třetích stran a externí poskytovatele služeb v rámci smluvních vztahů (“zpracovatel”). Kategorie takových zpracovatelů můžou být agentury, poskytovatelé služeb a IT služeb.

    V takových situacích budou informace sdělovány těmto společnostem nebo jednotlivým osobám, aby se umožnilo jejich další zpracování. Tyto externí poskytovatele služeb pečlivě vybíráme a pravidelně je prověřujeme, abychom zajistili ochranu Vašeho soukromí. Zpracovatelé mohou používat údaje pouze pro námi určené účely. Na základě smluv s námi jsou rovněž povinní zacházet s Vašimi údaji výhradně v souladu s tímto prohlášením o ochraně údajů a evropskými a německými zákony o ochraně údajů
  • V rámci výše popsaných potenciálních transferů se může stát, že třetí strana vázaná pokyny může zpracovat údaje ve státech mimo EU („třetí země“)
  • Každé zveřejnění údajů straně mimo EU se provádí v souladu s platnými zákony na ochranu údajů. V rozsahu, ve kterém Evropská komise neprohlásila, že třetí země poskytuje přiměřenou úroveň ochrany údajů, poskytneme dostatečné záruky pro zajištění odpovídající ochrany vašich údajů. Za tímto účelem může být uzavřená smlouva se zpracovatelem, která zahrnuje standardní smluvní doložky EU (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm)
  • V průběhu dalšího rozvoje našeho podnikání je možné, že se struktura společnosti Henkel AG & Co. KGaA změní, a to změnou právní formy, zakládáním, nákupem nebo prodejem dceřiných společností, divizí společnosti nebo částí společnosti. V případě takových transakcí jsou informace o zákazníkovi předávány společně s částí podniku, která je převáděná. V tomto rozsahu zajišťujeme, aby každé zpřístupnění osobních údajů třetím stranám bylo prováděno v souladu s tímto prohlášením o ochraně údajů a příslušnými zákony o ochraně osobních údajů. Takový přenos osobních údajů může být odůvodněný oprávněným zájmem přizpůsobit strukturu naší společnosti ekonomickým a právním okolnostem, pokud je to nutné (čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR)

5 Vaše práva jako subjektu údajů

 

Jako subjekt údajů máte právo kdykoli získat informace o údajích, které jsou o Vás uschované. Kromě toho máte právo na opravu, vymazání, omezení zpracování a případně právo na přenositelnost údajů. Navíc máte právo podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

KROMĚ TOHO MŮŽETE VZNÉST NÁMITKU VŮČI ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ Z DŮVODŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z DANÉ SITUACE; POKUD JE ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZALOŽENO NA ČLÁNKU 6 ODST. 1 PÍSM. E NEBO PÍSM. F GDPR.

 

Pokud jste udělili souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, můžete ho kdykoli s účinností do budoucna odvolat.

 

Pokud jde o zpracování osobních údajů pomocí funkce Site-Insights – Statistik stránek, Facebook funguje jako společné kontaktní místo a zpracovává všechny žádosti týkající se výkonu výše uvedených práv.

 

6 Změna tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

 

Stav tohoto prohlášení o ochraně údajů je k srpnu 2020.

 

Vývoj naší přítomnosti na sociálních médiích může mít vliv na způsob, jakým nakládáme s osobními údaji. Vyhrazujeme si právo přizpůsobit tohoto prohlášení o ochraně údajů v souladu s platnými zákony na ochranu údajů. Proto doporučujeme občas navštívit naše sociální média, abyste byli informováni o možných aktualizacích našeho prohlášení o ochraně údajů.